Om städroboten

Allmänt
RA 660 Navi är en golvrengöringsrobot för alla typer av hårda golv. Robotens avverkningsgrad är ca 1000 kvm/tim och den kan städa upp till ca 1500 m2 innan det är dags för vattenpåfyllning. Kapaciteten variererar med golvets struktur. Robotens lithiumbatterier medger upp till 3 timmars drift innan det är dags för laddning. Laddningstiden är densamma som drifttiden, vilket innebär att roboten med två uppsättningar batterier kan vara i drift kontinuerligt, dygnet runt.

 

Snabba depåstopp
Vid eventuellt batteribyte sammanför man den medföljande batterivagnen med roboten och drar med lätthet ut batteriet på batterivagnen. Därefter vänder man batterivagnen 180 grader och skjuter lika lätt in det fulladdade batteriet in i roboten.

 

Hur fungerar den?
Roboten arbetar självständigt utefter inprogrammerade kartor. Den tar sig smidigt förbi människor och objekt som inte fanns i lokalen från början. Roboten är utrustad med en lasersensor för navigering, åtta stycken ultraljudssensorer för hinderdetektion och två stycken infraröda sensorer för detektion av nivåskillnader i golvet enligt bilden nedan:


Upp till 99 000 kvadratmeter

Vid installation av roboten läser man med hjälp av lasersensorn in kartor över upp till 99 städområden på ca 1000 kvm vardera och sparar ner dessa i robotens minne. För användaren blir detta mycket enkelt. Man ställer roboten i startposition, väljer städområde 1-99 och trycker sedan på ”RUN”. Det enkla handhavandet medför en mycket effektiv drift av roboten. Roboten kan ta sig själv från startposition utanför städförrådet till aktuellt städområde. Är denna sträcka för lång, för komplicerad eller om man måste ta hiss till ett annat våningsplan är roboten försedd med en joystick som medger en mycket enkel manuell transport av roboten.

Tekniska fördelar

Kombinationen av optimal städhastighet, rätt borst/rondelltryck och kraftig sugmotor gör att roboten städar mycket rent. Roboten är rund och kan vrida sig runt sin egen axel. Denna unika och patenterade egenskap gör att roboten kan ta sig in i alla typer av hörn och städa utan att köra fast. Sugskrapan är integrerad i den runda formen strax bakom drivhjulen. Detta medför att den i normala fall aldrig släpper vatten. Sugskrapan är lätt att ta loss för rengöring eller byte.

Roboten städar alltid med rent vatten som ligger i en bälgtank. Efter tömning av smutsvatten och rengöring av roboten sätter man tillbaka bälgtanken och fyller på med nytt renvatten. Detta medför en mycket hygienisk drift.Det går att tillföra kemiska rengöringsmedel. Denna behållare sitter separat och rengöringsmedlet blandas inte in förrän vid rondellerna/borstarna vilket innebär att det inte finns några kemiska restprodukter i vattentank och vattenslangar. Borstar/rondeller byter man mycket enkelt genom att lyfta  upp fronten på roboten och lösgöra rondell/borsthållaren som sitter med två stycken automatkopplingar.

Att tänka på

För att säkerställa optimala driftförhållanden bör det finnas städförråd med eluttag, golvbrunn och vattentillförsel samt med dörröppningar som är minst 90 cm breda och fria från, alternativt små trösklar. Ovanstående gäller även vid manuell transport av roboten. För automatisk drift av roboten krävs tröskelfria dörröppningar som är minst 1,5 meter breda.