Ängslunda äldreboende i Arbrå

investerar i en RA 660 Navi för att frigöra mer tid för personalen att umgås med de boende. I samarbete med AllOffice  ser vi till att deras visioner blir verklighet.